• Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;
    • Khách hàng liên hệ lại cty qua email hoặc điện thoại để yêu cầu hủy dịch vụ
    • Điều kiện hoàn/ hủy dịch vụ sẽ tùy theo từng tour du lịch cụ thể, xem chi tiết trong chương trình tour chi tiết.
    • Nhân viên kinh doanh xác nhận, tính toán các khoản chi phí hủy phạt phát sinh nếu có theo qui định của từng tour
    • Khách hàng thanh toán chi phí hủy/ phạt nếu có
    • Nhân viên kinh doanh hủy vé/ dịch vụ